VIDEO: Jelenia ruja na Poľane

Bude to stretnutie s ľuďmi, ktorí sa dennodenne starali a starajú o jej prospech a rozvoj. „V rámci povolených opatrení sa na Poľane stretnú ochranári, lesníci, primátori, starostovia, poľovníci, poľnohospodári, gazdovia a spoločne si pripomenú výnimočnosť územia, v ktorom spoločne žijú a pracujú,“ , uviedla pre TASR riaditeľka CHKO Poľana Vladimíra Fabriciusová.

Prírodné bohatstvo Poľany, najvyššieho sopečného pohoria Slovenska, očarilo v minulosti nielen významných slovenských umelcov, ale aj množstvo odborníkov, najmä prírodovedcov širokého zamerania. „Práve vedecké výskumy vytvorili pevné základy, na ktorých stavala požiadavka ochrany územia,“ zdôraznila V. Fabriciusová.

(Pokračovanie na 2. strane)