Ornitológovia z Maďarska a zo Slovenska dlhodobo spolupracujú na aktivitách, ktorých cieľom je zabrániť vyhynutiu uvedených druhov a vytvoriť podmienky pre rast ich populácií. „Projekt LIFE Steppe on border sa zameriava najmä na zlepšenie stavu biotopov, kde sa oba druhy vyskytujú, predovšetkým v prihraničnej oblasti. Projekt, ktorý finančne podporila Európska únia, bude realizovaný počas piatich rokov,“ informuje na svojom portáli Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.

Sokol kobcovitý
Sokol kobcovitý
Zdroj: Jozef Lengyel


 
V Európe klesla populácia sokola kobcovitého a dropa veľkého za uplynulých 40 rokov až o 30 percent, niekde dokonca až na hranicu vyhynutia. Strata či pretváranie prirodzených biotopov a následná nízka úspešnosť hniezdenia sú pre oba druhy (s podobnými nárokmi na prostredie) zásadným problémom. „Hlavným cieľom projektu LIFE Steppe on border je preto zmeniť nepriaznivý stav oboch druhov, primárne pretvorením intenzívne využívanej poľnohospodárskej pôdy na trvalé trávne porasty. Výsledkom bude zlepšenie dostupnosti potravy, ako aj prirodzených hniezdnych podmienok,“ približuje ŠOP.

Koľko organizácii sa na projekte podiela? Pokračovanie na 2. strane.