Zdá sa, že medializácia mierne pomohla. Problémom sú nelegálne vstupy/vjazdy bicyklom a vyrušovanie dropa veľkého a sokola kobcovitého. Žiaľ, stále do územia vstupuje pomerne veľa ľudí, ktorí ignorujú zákazové značky. Ide o cyklistov, korčuliarov, chodcov. Po dlhom období dohovárania, ktoré nebolo efektívne, bolo pristúpené k udeľovaniu pokút, pretože už nemáme ďalší nástroj, ako ľudí presvedčiť.

Kontroly budú odteraz realizované pravidelne, kým sa ľudia nenaučia, že v tomto vzácnom území platí obmedzenie pohybu a kým nebude verejnosť rešpektovať pravidlá dané pre ochranu dvoch vzácnych druhov, ktoré u nás prežívajú už iba tu.
ĎAKUJEME všetkým, ktorí si vážnosť situácie uvedomili a našli si iné miesta na aktivity, v okolí je ich stále dostatok, naozaj je z čoho vyberať.

Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku/facebook