Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR žiada preto chovateľov hospodárskych zvierat, aby svoje stáda najmä na noc aktívne zabezpečovali, a pripomína, aby stavbu ohradníkov či nákup pastierskych psov, ktorí stáda ochránia, je možné hradiť z Operačného programu Životné prostredie.

"Chápeme, že je pre chovateľov ťažké vidieť svoje zvieratá napadnuté veľkou šelmou. Rozumieme tomu, že zavádzanie ochranných opatrení je pre mnohých komplikácia. Práve preto možno preplácať až 100% nákladov na zabezpečenie stád z Operačného programu Životné prostredie . Dúfame, že stopercentná pomoc bude pre chovateľov motiváciou, aby si svoj dobytok aktívne zabezpečovali. Skúsenosti z Nemecka ukazujú, že správne nainštalovaný a udržiavaný ohradník zaistí až 80% ochranu pred útokom vlka, spoločne s pastierskym psom možno docieliť až 95% ochranu, "tvrdí František Pelc, riaditeľ Agentúry ochrany prírody a krajiny ČR.