Tieto výsledky ukázal monitoring šeliem, na ktorom sa podieľajú Hnutie DUHA Olomouc, Česká poľnohospodárska univerzita a partneri projektu owad (owad.fzp.czu.cz), poľské združenia WILK, Správa národného parku Šumava a Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR. Dáta sa vzťahujú k takzvanému vlčiemu roku 2017/2018, čo zahŕňa obdobie od mája 2017 do konca apríla 2018, ktoré lepšie zodpovedá rozmnožovaciemu cyklu vlkov ako kalendárny rok: vĺčatá sa väčšinou rodia v apríli.

Genetický výskum publikovaný v minulom roku ukázal, že Česká republika sa nachádza na križovatke rekolonizačních ciest vlkov z rôznych miest Európy. Najčastejšie sa do Čiech dostávajú vlci zo severu - zo stredoeurópskej nížinnej populácie, ktorej centrum je v západnom Poľsku a Nemecku. Na Moravu a do Sliezska sa zatiaľ šíria vlci zo slovenských a poľských Karpát. Ojedinele sa na územie ČR môžu dostať vlci až z Álp, odkiaľ pochádza jeden zo šumavských vlkov.

Jediná vnútrozemská svorka už piaty rok obýva Ralskú pahorkatinu v blízkosti Doks, rozmnožila sa prvýkrát v roku 2014. Od tej doby vlci postupne osídľujú pohraničie od Krušných hôr, cez Šluknovsko, Lužické hory až po Broumovsko, kde sa okrem svorky v predošlej zime usídlil aj ďalší vlčí pár. Vlčie teritória objavujú aj v južných Čechách, okrem Šumavy tiež v Novohradských horách a na Třeboňsku na česko-rakúskom pomedzí. U niektorých párov zoológovia v lete 2018 potvrdili reprodukciu, kompletné zhodnotenie vlčieho roka 2018/2019 však prebehne až po skončení zimy, kedy sa profesionáli aj dobrovoľníci venujú zimnému stopovaniu. Podrobnejšie informácie k jednotlivým svorkám sú k dispozícii na mapa.selmy.cz, podrobnosti k česko-Saskému pohraničiu je možné nájsť na stránkach projektu owad.

 

V Českej republike sa nachádza 16 vlčích teritórií
Zdroj: Zdroj mapy: selmy.czZdroj mapy: selmy.cz

Zdroj: www.svetmyslivosti.cz/TZ Hnutie DUHA, selmy.cz