Na webovej stránke Štátnej veterinárnej správy ČR  to 12. júna uviedol tlačový hovorca SVS ČR Petr Vorlíček. „Dnes totiž uplynuli presne tri mesiace odo dňa likvidácie posledného ohniska na území Českej republiky, ktoré sa nachádzalo v komerčnom chove hydiny v Slepoticiach v okrese Pardubice.“ Po oficiálnom schválení statusu krajiny bez výskytu aviárnej influenzy (vtáčej chrípky) zo strany OIE môže dôjsť k uvoľneniu obmedzeného obchodovania ČR s hydinou a hydinovými produktmi s tretími krajinami (štáty mimo EÚ).

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Shutterstock

RIZIKÁ AJ PRE INÉ DRUHY

Vtáčia chrípka (aviárna influenza) je vysoko nákazlivá prenosná infekčná choroba predovšetkým vtákov a hydiny. Postihuje domácu hydinu (morka, kačica, hus, kura domáca), ďalej voľne žijúce vtáky (vodné vtáky - labuť, kačica divá, hus divá, kormorán, volavka, čajka a iné, dravce – sokol sťahovavý, sokol myšiar, jastrab lesný, jastrab krahulec a iné) či bežce (pštros, emu). Nákaza sa môže preniesť aj na cicavce, najmä na ošípané. Niektoré subtypy boli potvrdené u potkana, myši, lasice, fretky, mačky, tigra, psa, koňa i človeka.

Zdroj: SVS ČR, ŠVPS SR, inš