Vyhlásenie prichádza menej ako dva roky potom, kedy ČR ohlásila prvý prípad AMO a nasledoval boj o odstránenie choroby.

Návrh na zrušenie všetkých obmedzení bol schválený hlasovaním vo výbore Európskej komisie. Vytenis Andriukaitis, komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín, uviedol: "Príklad Česka ukazuje, že pri správnej aplikácii nástrojov a postupov rozvinutých v EÚ môže byť choroba kontrolovaná, a dokonca odstránená. Dokazuje, že naše postupy sú účinné a že už nie je dôvod pre ďalšie obmedzenia. Je to malá odmena, ale napriek tomu si nemôžeme dovoliť poľaviť v našom úsilí, dokiaľ bude boj s AMO pokračovať. "

Prístup v ČR sa skladal z niekoľkých cielených opatrení. Išlo najmä o obmedzenie vstupu do ohniska nákazy, v kombinácii s monitorovaním a okamžitým odstránením kadáverov a intenzívny lov diviakov v oblasti okolo ohniska. Týmto spôsobom sa zabráni rozšíreniu vírusu.

Podľa údajov poskytnutých Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE) uhynulo na AMO v Českej republike v období od júna 2017 do apríla 2018 celkovo 221 diviakov. Posledný nález bol zistený 19. apríla 2018. Nedošlo k nakazeniu žiadneho prasaťa domáceho.

Zdroj: http://www.africkymorprasat.cz