Pôvodne avizovaná Celoštátna poľovnícka výstava na národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre sa 6. až 9. nekonala. Podľa organizátorov ju protipandemické nariadenia neumožnili uskutočniť , ale avizujú, tento rok predsa len bude. Spolu s odloženými výstavami Poľovníctvo, Rybárstvo a Včelárstvo má prebiehať 19. až 22. augusta 2021 súčasne so 47. ročníkom tradičného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex. Podujatia zrušené začiatkom roka pre pandémiu teda zhustili tohto ročný kalendár výstav v Nitre. V rovnakom augustovom termíne sa tu má uskutočniť aj 15. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat, 27. ročník medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy spotrebného tovaru Coop expo či 3. ročník ekologického podujatia Enviro 2021 a Ekofestival 2021.

výstava Poľovníctvo a príroda
výstava Poľovníctvo a príroda
Zdroj: archív PaR

Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príroda sa konala naposledy v júni 2016 takisto na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Hlavným spoluorganizátorom bola Slovenská poľovnícka komora. Na program sa dostala súčasne celoštátna a medzinárodné výstavy psov DOG Expo 2016 organizované Slovenským poľovníckym zväzom. Sprievodné akcie a program avizovanej tohtoročnej výstavy zatiaľ nezverejnili.

výstava Poľovníctvo a príroda
výstava Poľovníctvo a príroda
Zdroj: archív PaR

Bratislavská výstava Poľovníctvo a oddych, ktorá sa mala konať koncom januára a organizátori ju presunuli na 13. až 16. mája 2021, napokon nebola. Rovnako ani známe veľtrhy cestovného ruchu a gastronómie ITF Slovakiatour a Danubius Gastro, ktoré tradične sprevádza. Incheba podľa informácií na webe v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu neráta s organizovaním výstav minimálne do konca mája.