Po úvodných slovách riaditeľa Múzea Štefana Engela sa okrem iných významných hostí prítomným prihovoril aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš. Za krásneho slnečného počasia sa dostávalo úcty a uznania vybraným jednotlivcom za zásluhy formou ocenenia od Slovenského poľovníckeho zväzu. Významné ocenenia odovzdával svojim členom aj Klub chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča pri príležitosti 25. výročia založenia klubu, ktoré bolo jednou z hlavných tém programu. Významnou udalosťou bolo i uvedenie Chránenej poľovnej oblasti Poľana do Siene úcty a slávy poľovníctva na Slovensku.

Nahliadnite aj do bohatej fotogalérie

Z prezentácie Klubu chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča
Z prezentácie Klubu chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča
Zdroj: Milan Gardoň

Svoje umenie prítomným už tradične predvádzali sokoliari, ktorí zožali veľký úspech najmä u najmenších účastníkov podujatia. Priestorom sa šírili zvuky súťažiacich vábičov, ktorí sa snažili čo najhodnovernejšie napodobňovať jelenie hlasy na majstrovstvách Slovenska vo vábení jeleňov. A mnohí z nás nadobudli pocit, že tohtoročná jelenia ruja sa práve začala. Rovnako zodpovedne k svojej disciplíne pristúpili aj vábiči na majstrovstvách Slovenska vo vábení ostatnej zveri.

Sokoliari už tradične zožali veľký úspech najmä u detí.
Sokoliari už tradične zožali veľký úspech najmä u detí.
Zdroj: Milan Gardoň

Okrem bohatého programu s množstvom sprievodných podujatí si účastníci mohli pochutnať na poľovníckych špecialitách, kde majstri gastronómie sa predchádzali v rôznych kulinárskych pochúťkach. Posilnení sa potom mohli vydať po poľovníckom chodníku, ktorý ich priviedol k stánkom lesnej pedagogiky určenej pre deti. Mnohí si vyskúšali aj streľbu z lukov či obľúbené hádzanie flinty do žita. Jedinečnosť celého podujatia podčiarkoval Klub trubačov SR, ktorých tóny sa niesli okolím. Neodmysliteľnou súčasťou Dní svätého Huberta bola Svätohubertovská omša, ktorá dôstojne ukončila podujatie.

Uznanie a obdiv patrí všetkým zúčastneným, ktorí sa aktívne podieľajú na všetkom čo robí Dni svätého Huberta výnimočnými. Organizátorom prajeme veľa tvorivých síl do ďalších ročníkov, aby v duchu posolstva pôvodnej myšlienky udržali vysoko nastavený kredit.

Autor: MILAN GARDOŇ