Ferdinand Maximilián Karl Leopold Maria SACHSE-COBURG GOTHA – bulharský panovník v rokoch 1887 – 1918, zakladateľ dynastie bulharských cárov, uznávaný prírodovedec a posledný užívateľ kaštieľa vo Svätom Antone sa narodil 26. februára 1861 vo Viedni. Bol najmladším synom saského vojvodu Augusta Sachse-Coburg Gotha (1818 -1881) a francúzskej princeznej Klementíny d´Orleáns (1817-1907). Už ako 26-ročný (v roku 1887) sa stal súčasťou vysokej politiky. Diplomatickou cestou sa dostal (po odstúpení Alexandra Battenberga) na bulharský trón ako knieža a v roku 1908 bol vo Velikom Tarnove korunovaný za bulharského cára. Počas jeho vlády Bulharsko zaznamenalo dynamický politický, hospodársky, ekonomický, vojenský a kultúrny rast. Podporoval modernizáciu a pokrok. Zúčastnil sa Prvej aj Druhej balkánskej vojny a počas 1.svetovej vojny sa – po dlhšom taktizovaní, pridal na stranu Nemecka a jeho spojencov. Po prehratej 1. svetovej vojne ukončil v roku 1918 svoje viac ako 30-ročné vládnutie abdikáciou – v prospech svojho prvorodeného syna Borisa III. a odišiel z Bulharska.

Salón Filipa Coburga Viedeň 1910
Salón Filipa Coburga Viedeň 1910
Zdroj: archív Múzea vo Svätom Antone