Poľovnícka vášeň členov rodov Koháry a Coburg priniesla do kaštieľa unikátne zbierky trofejí, no taktiež mnoho hodnotných umeleckých diel i vzácne práce umeleckého remesla s tematikou poľovníctva a prírody. Múzeum vlastní vyše 14 tisíc exponátov (vrátane cca 2 tisíc kusov trofejí). Medzi unikátne exponáty patria výtvarné práce s tematikou poľovníctva od Otta Recknagela, Franza Xavera Pausingera, Arthura Thieleho, Ignáca Ujváryho, Karola Sovánku i mnohých ďalších. Aj kvôli týmto exponátom boli už po druhej svetovej vojne snahy vybudovať v kaštieli poľovnícke múzeum. Okrem spomínaných exponátov, tvorili základ múzea poľovnícke a lesnícke zbierky bratislavskej expozície bývalého Zemědělského muzea z Prahy, ktoré boli najprv – po bombardobaní budovy múzea v Bratislave, prevezené na zvolenský zámok. Až začiatkom 60. rokov boli tieto zbierky prevezené do Svätého Antona (vtedajší Antol), kde bolo múzeum sprístupnené pod názvom „Lesnícke, drevárske a poľovnícke múzeum“ v roku 1962. Po delimitácii lesníckej a drevárskej zložky do Zvolena (1992), sa múzeum plne venuje poľovníctvu. 

cár Ferdinand Coburg
cár Ferdinand Coburg
Zdroj: archív Múzea vo Svätom Antone

Rod Coburgovcov pochádza z Coburg-gothajského kniežatstva (Nemecko) a k jeho významnými členmi boli aj Leopold II. – belgický kráľ, Ferdinand August – portugalský kráľ i anglický kráľovský pár Albert a Viktória. Medzi šľachticov, ktorí sa venovali poľovníctvu patrili aj bratia Filip a Ferdinand. Výborným poľovníkom bol už ich otec August Ľudovít Coburg (1818 -1881), ktorý zveľaďoval jelšavsko-muránsky fideikomis /založil ho jeho otec Ferdinand Juraj Coburg (1785 – 1851)/.

Ferdinand Coburg v Afrike
Ferdinand Coburg v Afrike
Zdroj: archív Múzea vo Svätom Antone

Zaviedol tu intenzívne poľovné hospodárstvo. Princ Filip Coburg (1844 – 1921), ktorému patril svätoantonský kaštieľ do jeho smrti v roku 1921, v jeho aktivitách úspešne pokračoval. Bol tiež výborným prírodovedcom. Veľa cestoval a po návrate z cesty okolo sveta napísal knihu „Poľovačky v štyroch svetadieloch“. Na prvej svetovej poľovníckej výstave vo Viedni v roku 1910 sa predstavil samostatnou expozíciou v rámci uhorského pavilónu. Posledným užívateľom svätoantonského kaštieľa bol bývalý bulharský cár Ferdinand Coburg , ktorý kaštieľ opustil v roku 1944 a umrel v Coburgu v roku 1948.