Zákon č. 274 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá užívateľom poľovných revírov každoročne predkladať na chovateľskú prehliadku trofeje z ulovenej raticovej zveri. To znamená, že každý, kto uloví zver, ktorej poľovnícka trofej sa predkladá na chovateľskú prehliadku, je povinný na výzvu užívateľa poľovného revíru doručiť poľovnícku trofej na účely chovateľskej prehliadky v ním určenom čase na určené miesto.  Zároveň, podľa toho istého zákona, je užívateľ poľovného revíru rovnako povinný všetky sústredené poľovnícke trofeje zo zveri ulovenej a uhynutej v predchádzajúcej poľovníckej sezóne a dokumentáciu k ním doručiť v čase určenom obvodnou poľovníckou komorou na určené miesto.

Trofej srnca pred vybielením
Trofej srnca pred vybielením
Zdroj: Archív PaR

Vyhláška č. 344 / 2009 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve zasa ustanovuje, že predložená trofej musí by riadne ošetrená. Podľa § 17 ods. 1 tejto vyhlášky sa za riadne ošetrenú poľovnícku trofej považuje poľovnícka trofej vyvarená, zbavená všetkých mäkkých častí a vybielená. 

V poľovníckej praxi sa pri úprave trofeje doteraz peroxid bežne používal
V poľovníckej praxi sa pri úprave trofeje doteraz peroxid bežne používal
Zdroj: Archív PaR

Najúčinnejším spôsobom bielenia trofeje sa v poľovníckej praxi osvedčilo bielenie pomocou technického, 30 % peroxidu vodíka. To však už od 1. februára 2021 neplatí, aspoň zatiaľ.

V súvislosti s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2019/1148 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení Nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje Nariadenie (EÚ) č. 98/2013 (príloha), Ministerstvo hospodárstva SR bolo povinné zakomponovať do  novely zákona a v zmysle čl. 5 Nariadenia 2019/1148 predaj stanovených prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti: Podľa odseku 1 sa úplne zakázal predaj obmedzených prekurzory výbušnín členom širokej verejnosti na území SR, v našom prípade peroxidu vodíka. 

Príloha č. 1 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019
Príloha č. 1 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019
Zdroj: Úradný vestník Európskej únie

Európsky parlament a Rada (EÚ) týmto nariadením sleduje stanoviť harmonizované pravidlá týkajúce sa sprístupňovania, dovozu, vlastníctva a používania látok alebo zmesí, ktoré by sa mohli zneužiť na nedovolenú výrobu výbušnín, s cieľom obmedziť ich dostupnosť širokej verejnosti a zabezpečiť náležité ohlasovanie podozrivých transakcií v rámci celého dodávateľského reťazca.

Slovenská poľovnícka komora rokuje s príslušným ministerstvom aby sa vo vykonávacom predpise objavila možnosť nadobúdania a používania peroxidu pre účely bielenia trofejí. Zo strany predkladateľa je záujem uvedenú prísnosť nariadenia vyriešiť v prospech možnosti používania peroxidu vodíka z dôvodu, že neexistuje iná vhodná alternatíva.

Praktické VIDEO - návod ako bieliť lebku srnčej trofeje

ODPOVEĎ NA OTÁZKU ČITATEĽA

Prečo používate neriedený 30% peroxid? Veď je to žieravina, ktorá poškoduje lebku. Navyše 0,5 litra stojí okolo 1,9 €. Ja nariedim približne na 10% a do roztoku ponorím celú lebku, mám to na výbornu. Tento postup odporúčali aj take kapacity, ako Pavel Hell a Alexander Bakoš vo svojich publikáciach.

F. M.

V priloženom ilustračnom videu bielenia srnčej lebky som spomenul, že je viac spôsobov ako toto vykonať. Spôsob, ktorý spomínate som tiež dlhé roky používal (6 až 10%), až kým som nestretol jedného lesníka na Záhorí a ten mi odporučil postup, aký uvádzam na videu.

V podstate stačí len jedno bielenie, na ktoré použijem, podľa veľkosti lebky, od 0,5 do 0,8 dcl koncentrátu, čo mi príde ako výrazné šetrenie, ani nie tak mojej peňaženky, skôr životného prostredia. Vami spomínaný spôsob používam len na bielenie lebiek šeliem. Lebku s vlhkými tampónmi nechávam v mikroténovom vrecku „pariť“ maximálne dva dni a ešte som nezaznamenal výrazné poškodenie lebky. Mnohí autori ešte odporúčajú použiť kriedový prášok na leštenie a prípadné vyplnenie pórovitých častí lebky, čím sa lebka vyhladí a na dlhé roky sa zamedzí vniknutiu prachových častíc. Toto nerobím, skôr som za to, aby lebka vyzerala trocha „natur“. Vo fotogalérii prikladám snímky troch vypracovaných lebiek, ktoré som bielil minulý rok.

Všetko dobré prajem, poľovníctvu zdar!

TIBOR BENČIČ, PaR