Doteraz pre verejnosť neprístupný areál sa nachádza pri horárni Krasňany na Peknej ceste, v blízkosti včelnice. Mestské lesy v Bratislave, ktoré novú atrakciu lesoparku otvárajú v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS), budú na lúke organizovať ekovýchovu vo forme včelárskych kurzov a environmentálny program pre deti, mládež a aj dospelých.

(Pokračovanie na 2. strane)