Stará sa oň šestnásť členov spoločnosti a dvaja kandidáti. Zaradený je do oblasti s chovom malej zveri, no majú aj stabilnú populáciu srnčej zveri a zaznamenávajú zvýšený výskyt diviakov, ktoré nachádzajú výborný úkryt v lánoch repky. „Stavy malej zveri na Slovensku prudko upadli a neminulo to ani náš revír. Jesenné poľovačky na jarabice sú už minulosťou, podobne sme dopadli so zajacmi. V súčasnosti však už môžem povedať, že sa nám podarilo ustáliť úlovky na úrovni približne 80 bažantov a 40 zajacov ročne.

Mojzesovo
Mojzesovo
Zdroj: Marianna Rajská

Oproti 90. rokom sú to smiešne čísla, ale ak sa rozhliadneme dookola, môžeme byť hrdí,“ hovorí poľovný hospodár Igor Vašek.

V období núdze nezaháľajú a zveri uľahčujú prežiť náročné obdobie prikrmovaním. Zásypce plnia napríklad zmesou kukurice, pšenice, žita či slnečnicových semien. Do jasličkových kŕmidiel dávajú lúčne seno.

Mojzesovo
Mojzesovo
Zdroj: ERIKA MÁČIKOVÁ

Zajace si môžu nájsť veľmi chutnú repu. V revíri majú takisto 24 napájačiek na vodu, takže zver nemusí prekonávať kvôli nej takmer žiadne prekážky vo forme cestných komunikácií. Soľ dopĺňajú pravidelne a je dostupná v každej časti revíru. Malú zver podporujú aj reguláciou stavu líšok.

Mojzesovo
Mojzesovo
Zdroj: ERIKA MÁČIKOVÁ

RÁZ KRAJINY

Podstatným východiskom z neutešeného poklesu jarných kmeňových stavov a slabších výradov však bolo zvýšenie kvality prostredia pre zver, a to zakladaním políčok, remízok či vetrolamov. Dnes v nich zver nachádza úkryt, potravu a pokoj. Agrárnej krajine vrátili pôvodný vzhľad, zvýšili jej rozmanitosť a úživnosť.......Celý článok si prečítate v Poľovníctve a rybárstve 4/2021.