V Európe je považovaný za symbol šťastia a plodnosti. Niektorí ľudia dokonca tvrdia, že bociany nosia šťastie. Usilujú sa ich prilákať tak, že umiestňujú na strechách alebo stĺpoch základy pre postavenie hniezda. V rozprávkach bociany prinášajú rodičom v batôžku deti až do kolísky.

Bociany sú verné svojmu hniezdu
Zdroj: Jozef Ferenec

Bocian biely (Ciconia ciconia) je sťahovavý vták. Jeho životným prostredím je kultúrna krajina s dostatkom  vlhkých biotopov, v ktorých si nachádza obživu. Vyhýba sa lesom. Najhojnejší je na Podunajskej a  Východoslovenskej nížine. Po údoliach riek zasahuje jeho rozšírenie až pod Tatry. Dlhými nohami  a tiež nápadne dlhým zobákom sa bocian biely podobá svojim vzdialeným príbuzným – volavkám. Chôdza bocianov však nepripomína zakrádanie sa volaviek, ale pôsobí dôstojne. Pri prenasledovaní koristi vie aj utekať. Živí sa žabami a drobnými hlodavcami, chytá plazy, veľké druhy hmyzu, ale niekedy môže narobiť škody aj na mláďatách poľnej zveri. Pre svoj kultúrny význam je chránený, nie je poľovnou zverou a nesmie sa naň poľovať.

Nemý ako ryba

Bociany sú verné svojmu hniezdu. Naše samce prilietajú zo zimovísk na hniezdiská už v marci alebo začiatkom apríla ako poslovia jari. Samec sa hneď pustí do opravovania a zväčšovania  minuloročného hniezda. Samica priletí o niekoľko dní neskôr a začne mu pomáhať. Môže sa stať,  že iná samica priletí skôr a samec sa spári s ňou. Z toho vznikajú mnohé partnerské drámy, ktoré  sa niekedy končia krvavo, prípadne až smrťou porazeného vtáka. Bocianie hniezdo dosahuje priemer až pol druha metra a rovnako je aj vysoké, čím sa zaraďuje spolu s orlími medzi najväčšie hniezda našich vtákov. Bociany sa počas pytačiek zdravia klepaním zobákmi. Zobákmi klepú aj vtedy, keď sa nad ich hniezdom objaví cudzí bocian. Inak nevydávajú nijaký hlas. Zavýjavými  hlasmi sa ozývajú len mláďatá, ktoré sa dožadujú potravy. Keď samica nakladie vajcia, pri sedení sa striedajú obaja rodičia. Aj kŕmenie mláďat je spoločné. Neúnavne lovia a potravu potom vyvrhujú do hniezda medzi mláďatá. Bociany biele hniezdia približne od piateho roku života a niektoré z nich až do dvadsiateho. Odrastené mláďatá približne po dvoch mesiacoch opúšťajú hniezdo a hneď sa začínajú pripravovať na odlet. Zhromažďujú sa na lúkach do veľkých kŕdľov a krúžia vyššie a vyššie. K večeru sa potom vracajú na nocovisko. Koncom augusta mladé bociany vzlietnu a zamieria do zimoviska rovnakou cestou, akou leteli ich rodičia predchádzajúci rok.  Bociany majú totiž vrodený navigačný zmysel. V priebehu septembra odlietajú aj dospelé vtáky. Bocian „štartuje“ proti vetru tak, že najskôr urobí niekoľko rozbehových krokov. Let pôsobí majestátne a namáhavo, krk má natiahnutý dopredu a nohy smerujú dozadu. Bociany vedia využiť termické prúdenie vzduchu a pomocou vzostupných prúdov vykrúžia až do oblakov. Zimoviská  bociana bieleho sú v západnej, vo východnej a v južnej Afrike. Niektoré vtáky absolvujú až 15 000-kilometrovú trasu. Mnohé mladé bociany zostanú prvé leto na zimovisku.

Tmavší príbuzný

Bociany sú verné svojmu hniezdu
Zdroj: Jozef Ferenec

Na Slovensku je vzácnejší bocian čierny (Ciconia nigra). Podobá sa bocianovi bielemu, ale je o niečo menší a za letu má užšie a zospodu tmavšie krídla. Aj keď majú tieto dva druhy veľa  spoločného, rozdiely sú značné. Druhové meno čierny viac vyjadruje sfarbenie mladšieho jedinca a takto sa nám javí tiež pri našom pozorovaní na väčšiu vzdialenosť. Perie dospelého samca má však zlatozelený, purpurový a medenočervený lesk. Samica je menej sfarbená. Bocian čierny prilieta k nám na hniezdiská spravidla od polovice marca do polovice apríla a opúšťa ich v septembri. Žije veľmi skryte, je plachší ako bocian biely a uprednostňuje odľahlé, staré listnaté a zmiešané lesy popretkávané vodnými plochami a tokmi bohatými na ryby. Hniezda si prevažne stavia na vedľajších konároch v korunách vysokých bukov. Pri hniezde sa ozýva pískavými a sípavými zvukmi, ktoré niekedy vydáva aj počas letu. Jeho hlavnou potravou sú primerane veľké ryby. Počas lovu sa najčastejšie brodí vo vode, v potokoch s priezračnou vodou, kde si fakticky nekonkuruje so žiadnym iným druhom. Loví aj vodný hmyz, žaby a mloky. Obľubuje tiež vlhké lúky, kde sa živí hlodavcami, mláďatami vtákov a lúčnymi koníkmi.

Spracoval: Peff