Pripomenula, že ornitológovia umiestnili v okresoch Veľký Krtíš a Lučenec do prostredia betónové stĺpy s hniezdnymi podložkami. Päť s výškou 12 metrov ich pribudlo v obciach Dolinka, Malá Čalomija, Chrastince, Záhorce a Fiľakovské Kľačany. Pre znečisťovanie trusom mláďat ich umiestnili na okraji intravilánu.

Cieľom tohto opatrenia je aj predchádzanie neželanému hniezdeniu bocianov na funkčných stĺpoch elektrického vedenia. „Majú tiež vytvoriť bezpečné podmienky na hniezdenie v takých lokalitách, kde v súčasnosti tento druh nehniezdi,“ spomenula Lackovičová s tým, že jeden bocian si to všimol a zosadol na umelé hniezdo ešte počas jeho osádzania.

Podľa ornitológa Mariana Mojžiša sú v súčasnosti v regióne známe len dve hniezda na komínoch. Posledné hniezdenie na strome voľne v krajine pochádza z roku 2018 z katastra Ipeľského Predmostia.

V rokoch 2017 až 2021 v Chránenom vtáčom území Poiplie obsadili bociany 49 až 54 hniezd. Z nich 43 až 50 odchovávalo mláďatá. „Hniezdna populácia je v posledných rokoch stabilná so slabšími medziročnými výkyvmi. Najvyššie počty párov tu hniezdia v obciach Bušince, kde ich je šesť, a v Rapovciach päť,“ ukončil Mojžiš.