„Najväčšia populácia bobrov je na hornej Orave – v Oravskej kotline, v okolí Oravskej priehrady a na jej väčších prítokoch. Naopak, najmenej bobrov je na dolnej Orave v okrese Dolný Kubín. Ich väčšiemu rozšíreniu z hornej Oravy bránia bariéry, akými sú múry tvrdošínskej a Oravskej priehrady,“ priblížil D. Karaska. Postupne sa však podľa neho bobry dostávajú aj na dolnú Oravu. Vyskytujú sa v okolí Párnice, Veličnej či Oravskej Poruby.

Bobor obhryzie dookola kmeň stromu, čím často spôsobí jeho pád do vody.
Bobor obhryzie dookola kmeň stromu, čím často spôsobí jeho pád do vody.
Zdroj: Mária Inštitorisová

DVA FAKTORY

Bobrom sa na Orave darí vďaka dvom faktorom, prvým sú vhodné podmienky. „V Oravskej kotline je rovinaté územie, nejde o horské riavy a bystriny. Často sú to hlbšie toky, kde si môžu vybudovať hrádzu alebo vyhĺbiť nory do strmých brehov,“ uviedol šéf správy hornooravskej CHKO. Ďalším faktorom podľa neho je, že bobor je v celej strednej Európe chránený druh. Jeho likvidácia je možná len z výnimočných dôvodov, napríklad keď sa dostane do miest, kde nemôže trvalo žiť. Aj vtedy sa však skôr uprednostňuje jeho prenesenie.

(Pokračovanie na 2. strane)