Štyri vlky vypustili lietadlá kanadskej armády v debnách na padákoch ako biologickú zbraň v kanadskom Národnom parku Isle Royale v Michigane. Tento ostrovný národný park má rozlohu 2 300 štvorcových kilometrov. Úlohou vlkou je tu prirodzeným spôsobom znížiť miestnu populáciu losov, ktorá sa bez prítomnosti predátorov rýchlo zväčšuje a ohrozuje ekologickú stabilitu oblasti. O akcii informovala aj Prima Zoom. Plánovači očakávajú, že štvorica, ktorá sa skladá z troch samcov a jednej samice, pomôže vytvoriť stabilnú populáciu. Už vlani v septembri na Isle Royale dopravili prvý vlčí pár, ďalších 14 a možno až 24 vlkov má nasledovať v priebehu nasledujúcich troch až štyroch rokov.

:
:
Zdroj: Shutterstock

Vlky na inkriminovanom území kedysi žili, ale vymizli, čo ekológovia pripisujú klimatickej zmene. V minulosti bol totiž tento ostrov aspoň dva mesiace v roku spojený s kontinentom ľadovým mostom, po ktorom mohli vlky prechádzať, ale klíma sa otepľuje, ľad mizne a tento most sa stal nespoľahlivým. "Predtým po ňom mohli vlci bezpečne prechádzať z pevniny na ostrov a späť, teraz to už pre nich nie je bezpečné. Akonáhle sa nejaký na ostrove ocitne, zostane tu v podstate izolovaný, a to vedie k menšej genetickej diverzite vlčej populácie na ostrove a všeobecne k jej zániku," uviedla Prima Zoom s tým, že ešte v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia tu žilo asi päťdesiat vlkov, no v roku 2016 už len jediný pár.

:
:
Zdroj: Jaroslav Slašťan

Vlky boli jediné predátory tunajších losov, respektíve skôr ich mláďat a prípadne zranených dospelých jedincov. Inak si vlk na dospelého losa veľmi netrúfa. Bez vlkov sa populácia losov rozrástla tak, že likvidujú prírodné zdroje ostrova, čím ohrozujú aj prežitie iných druhov, s ktorými potravne súperia. Kanada dúfa, že reindrodukcia vlkov problém významne eliminuje.

Los mokraďový
Los mokraďový
Zdroj: wikipedia

Vlky na túto misiu nevyberali náhodne, nesťahovali ich zo zoologických záhrad, ale výberovo odchytávali vhodné perspektívne jedince vo voľnej prírode. Ako uviedla Prima Zoom, ekológovia teraz budú sledovať, ako sa vlci vysporiadajú so stresom, ktorý im celá operácia prináša. "Ako ulovenie, tak transport a zvrhnutie na miesto a, samozrejme, aj vrhnutiu do úplne neznámeho prostredia je pre vlky traumatické a môže sa to negatívne podpísať na ich správaní či schopnosti rozmnožovať sa." Vedci však dúfajú, že vlky sú také inteligentné a odolné zvieratá, že sa s tým vysporiadajú, v čom by im mal výrazne pomôcť dostatok dostupnej koristi na ostrove.