Biodiverzitu ovplyvňujú predovšetkým užívatelia územia. V lese lesníci, na poli poľnohospodári. Významnú úlohu majú aj poľovníci, ktorí sú však výrazne limitovaní ich postojmi. Najmä v prípade obhospodarovateľov pôdy. Realita pôsobí hrozivo! Nejde len o neustále strácanie hospodársky významných druhov poľovnej zveri, akými sú zajac, bažant, jarabica. Podľa odbornej literatúry je z 10-tisíc druhov vtákov žijúcich na Zemi každý ôsmy ohrozený vyhynutím.

(Pokračovanie na 2. strane)