Slávnostného sprievodu sa mohol zúčastniť každí člen Slovakbowhunting a aj svojou prítomnosťou na tomto podujatí tak prispieť k deklarovaniu sily a kvality nášho klubu loveckej lukostreľby. Po ukončení slávnostného sprievodu a nástupu nasledovala slávnostná omša a po nej začala pre nás skutočná práca. Desiatky, stovky návštevníkov sa začali valiť do areálu Slovenského klubu loveckej lukosteľby, aby si nielen vystrelili s luku ale aj sa dozvedeli nové informácie o loveckej lukostreľbe. Podľa reakcií navštevníkov ich táto poľovnícka metóda zaujala a poľovnícka verejnosť sa k nej stavala pozitívne a dokonca s vysokým rešpektom. Podľa našich odhadov si k nášmu areálu našlo cestu okolo 1000 návštevníkov, čo bolo nesmierne náročné na čas a fyzické sily nás všetkých. Okrem samotného strielania na strelnici  bolo treba vysvetľovať, prezentovať klub, robiť dozor na strelnici, prezentovať inštruktáž loveckej streľby s tradičného a kladkového luku. Mnohí z nás sa nestihli za celý deň ani najesť, taký bol záujem o lukostreľbu medzi verejnosťou.