PO 6 ROKOCH
V Nitre sa uskutoční dlhoočakávaná celoštátna poľovnícka výstava!

.
.
Zdroj: Archív PaR

 

HORÚCE ČÍSLA: AKO SME LOVILI?
Poznáme definitívny sumár lovu zveri v sezóne 2021/2022. Údaje spracovalo Národné lesnícke centrum v rámci prípravy najnovšej Poľovníckej štatistickej ročenky SR.

.
.
Zdroj: Archív autorov

 

VÁŠ PRÍBEH: ZJAVILA SA MI DIANA
Striehol som na srnca, keď sa mi prihovorila bohyňa lovu. Neveríte? Aj ja som si sprvu myslel, že snívam.

.
.
Zdroj: Shutterstock

 

HVÍZDANIE STRÁŽCOV
Svište si intenzívne užívajú krátke tatranské leto. Nad kolóniami však bdejú staré samce.

.
.
Zdroj: Jozef Ferenec

 

(Pokračovanie na 2. strane)