Na základe rokovania expertnej skupiny zameranej na AMO vydal Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor rozhodnutie o mimoriadnom povolení na lov diviačej zveri na nepoľovných plochách v katastrálnom území Bratislava – Vajnory a katastrálnom území Bratislava – Trnávka.

Rozhodnutie nadväzuje na mimoriadne povolenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zo dňa 25. 2. 2022, ktorým povolilo mimoriadny lov diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica vo všetkých poľovných revíroch v rámci Slovenska a na všetkých nepoľovných plochách v rámci našej krajiny. Ide o biotechnické oparenie napomáhajúce znižovaniu škôd, ktoré zver spôsobuje – v poľovníctve, poľnohospodárstve a v lesníctve, vykonávané v súčinnosti s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Bratislava. Chráni tiež vlastníkov pôdy a poľnohospodárov a udržuje početnosť zveri v  únosnej miere.

MPRV SR verí, že toto oparenie, ako jediné účinné, pomôže zabrániť šíreniu AMO, bude pre občanov prínosné a zároveň prosí o trpezlivosť pri prípadných nepríjemnostiach spôsobených odlovom. Agrorezort touto cestou vyjadruje poďakovanie za spoluprácu OÚ BA a rovnako vyjadruje podporu poľovným združeniam a Slovenskej poľovníckej komore pri aktivitách spojených  s odchytom diviačej populácie z nepoľovných revírov pri dodržaní najvyššej miery bezpečnosti.

Zdroj: MPRV SR