Africký mor ošípaných sa podľa nemeckého ministerstva poľnohospodárstva posunul ešte bližšie k nemeckej hranici. Kadávery pozitívne na AMO boli nájdené iba 21 km od hranice. .Nová reforma poľského zákona umožňuje, aby diviaky lovili aj policajti, pohraničná stráž a vojaci.

Ďalší uhynutý diviak nakazený vírusom sa vyskytol 32 kilometrov od nemeckej hranice. Doteraz bola najkratšia vzdialenosť od známeho prípadu v Poľsku k hranici s Nemeckom 40 kilometrov. Poľská tlač uvádza, že oba pozitívne prípady sa vyskytli v okrese Zary v Lubuskom vojvodstve.

Aktuálna mapa
Aktuálna mapa
Zdroj: pigprogress.net

Mesto Zary sa nachádza juhovýchodne od Cottbuse (Brandenbursko) a severovýchodne od Bad Muskau (Sasko).
Na svojom poslednom zasadnutí schválil poľský parlament legislatívnu reformu, ktorá umožňuje, aby diviaky mohli strieľať aj policajti, pohraničná stráž a vojaci.
Zdroj: africkymorprasat.cz