Zoznam opatrení, ktorými sa v poľovnom revíri nariaďuje:

1.      Aktívne vyhľadávanie tiel uhynutých diviakov.

2.      Usmrtenie čo najskôr všetkých diviakov vo zvernici na chov diviačej zveri alebo zvernici na výcvik a skúšky poľovných psov.

3.      Zákaz lovu diviačej zveri.

4.      Zákaz vykonávania všetkých poľovníckych činností, ktoré by mohli viesť k vyrušovaniu diviačej zveri a následnej migrácii. 

5.      Zákaz lovu všetkej raticovej a malej zveri na spoločných poľovačkách, okrem lovu kačice divej na ťahu a spoločných poľovačkách na raticovú zver vo zverniciach. Rovnako sa zakazuje použitie poľovne upotrebiteľných psov na vyhľadávanie a durenie zveri. Pes použitý pri dohľadávaní poranenej zveri musí byť vedený na remeni.

6.      Zákaz vykonávania skúšok poľovných psov, pri ktorých sa vyžaduje práca na voľno v poľovnom revíri.