Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.

Zákaz vychádzania
Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

Zákaz zhromažďovania sa
S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a cestu späť.
Všetky výnimky a opatrenia nájdete TU.

Hromadné podujatia - spoločné poľovačky a skúšky PUP:
Obmedzenie sa nevzťahuje v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na hromadné podujatie uvedené nižšie od miesta bydliska a cestu späť.
Hromadné podujatia, na ktoré sa udeľuje výnimka zo zákazu vychádzania podľa uznesenia vlády sú: zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.

Podľa stanoviska od ÚVZ SR spoločná poľovačka a skúšky PUP spadá do kategórie zasadnutí, ktoré sa uskutočňujú podľa zákona, t. j. na jej uskutočnenie sa vzťahuje výnimka zo zákazu usporiadania hromadných podujatí. Zdroj:  SPK