Po dvoch mesiacoch, kedy sa africký mor ošípaných (AMO) na území Slovenskej republiky lokalizoval len v okrese Trebišov, sa eviduje nález kadáveru uhynutého dospelého diviaka, pozitívneho na AMO v okrese Michalovce, v poľovnom revíri pri Veľkých Kapušanoch.

K dnešnému dňu sa tak môže potvrdiť už 16 prípadov u diviaka a 11 prípadov v chove domácich ošípaných. Väčšinu pozitívnych prípadov u diviaka sa eviduje pri nálezoch uhynutých jedincov. Vzorky z ulovenej diviačej zveri sa neustále vyšetruje v národnom referenčnom laboratóriu vo Zvolene, uvádza ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.