Vyplýva to zo Správy o lesnej pedagogike za rok 2022, ktorú zverejnilo Národné lesnícke centrum (NLC) - Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky vo Zvolene.

Podľa zostavovateľa Správy Mariána Tarabu najzastúpenejšou kategóriou účastníkov aktivít lesnej pedagogiky boli žiaci základných škôl. K najčastejším témam lesnej pedagogiky patrili Život v lese, Les v rôznych podobách, Medveď, Les cesta k poznaniu a ozdraveniu, Včely. Najviac podujatí sa uskutočnilo v priebehu mesiacov apríl, máj a jún.

Sumárne hodnotenie sa v lesnej pedagogike uskutočnilo už štvrtýkrát. Do odpočtu sa zapojilo 13 lesníckych subjektov. Aktivity lesnej pedagogiky realizujú aj ďalšie, spravidla menšie organizácie, ktorých výsledky nie sú zohľadnené v Správe.

Správa o lesnej pedagogike informuje o tom, ako lesnícke inštitúcie prispievajú k rozvoju environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na Slovensku.