TASR o tom v piatok informovali z odboru komunikácie a propagácie ŠOP SR v Banskej Bystrici s tým, že filmy budú postupne zverejňovať na svojej webstránke a kanáli na YouTube.

Celovečerný film s názvom Kangal – Ochranca stád, ktorý mal v týchto dňoch premiéru v Banskej Bystrici, sa zameriava na efektívnu ochranu stád prostredníctvom strážnych psov.

"Cieľom natočenia filmu bolo zvýšiť osvetu dostupných možností ochrany pred veľkými šelmami. Pastierske strážne psy sa v celosvetovom meradle považujú za jednu z najúčinnejších ochrán stád hospodárskych zvierat, najmä počas pastvy v otvorenej krajine. Tým, že zabránia prístupu divej zveri k stádam a následným škodám, strážne psy otvárajú možnosť lepšieho spolunažívania človeka a veľkých šeliem," zdôraznil v tejto súvislosti generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska.

Film približuje prostredie hornej Oravy, salaš vo Vitanovej, ktorého majiteľ pasie vo voľnej krajine viac ako 1000 oviec. Ich ochranu zabezpečujú strážne pastierske psy plemena kangal. Dokument sleduje počas jedného roka život a výchovu 11 čerstvo narodených šteniatok, ktoré sa postupne správnou výchovou a výcvikom menia na pastierske strážne psy schopné čeliť prítomnosti veľkých šeliem.

Popri dokumentárnom filme vznikla aj séria piatich krátkych náučných filmov, ktoré predstavujú praktické riešenia fungujúcich príkladov správneho zabezpečenia nielen hospodárskych zvierat, ale aj poľnohospodárskych plodín a majetku voči veľkým šelmám. Filmy vznikli vďaka finančnej podpore z Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci projektu ŠOP SR Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku.