Štáty Vyšehradskej štvorky chcú od Európskej komisie vedieť, aké veľké populácie diviakov by mali byť v európskych štátoch. Zároveň sa zhodujú na potrebe spolupracovať v boji s africkým morom ošípaných.

Podľa českého ministra poľnohospodárstva Miroslava Tomana, nie je v súčasnej situácii otázkou či, ale kedy sa choroba vráti aj do Čiech.

Pokračovanie je na druhej strane.