Pre väčšiu zloviteľnosť a atraktivitu komerčných poľovačiek sa začali kupovať z fariem dospelé bažanty, ktoré slúžili na vypustenie pred poľovačkou. Dokonca ich niekde "vypúšťali" z klietok pred hlavne strelcov v deň poľovačky. To je trend pretvávajúci dodnes. Voľne žijúce populácie bažantov však klesajú a vyzerá to tak, že početne sa uloví už len toľko bažantov, koľko sa vypustí. Avšak pozor! Bažanty, ktoré sme kúpili ako dospelé a neulovili, nám stavy v revíri nezvýšia.

Bohaté výrady bažantov sú, zdá sa, minulosťou
Bohaté výrady bažantov sú, zdá sa, minulosťou
Zdroj: TB

Je totiž dokázané, že až 70 percent takýchto bažantích sliepok sa nedožije znáškového obdobia, lebo sa stanú korisťou predátorov, a tie, ktoré prežijú, síce znášajú vajíčka, ale strácajú pud hniezdenia a vodenia mláďat. Bažantie farmy sa z ekonomických dôvodov snažia vyprodukovať od jednej sliepky čo najviac vajec, zabezpečiť vyliahnutie čo najviac kurčiat a čo najviac z nich odchovať. Preto chovateľ „dopuje“ bažanty rôznymi medikamentmi a bielkovinovými krmivami. No keď sa takto odchovaný bažant dostane do voľnej prírody a je odkázaný sám na seba, nevie si hľadať potravu, chýba mu plachosť, nedokáže  reagovať na predátory či podlieha rôznym chorobám. 

Bažanty z umelých chovov
Bažanty z umelých chovov
Zdroj: TB

Cesta k zvýšeniu početnosti bažantov v našich revíroch vedie iba cez zlepšovanie životného prostredia. Cestou je teda zakladanie remízok a políčok pre zver, zabezpečenie dostatku kŕmnych zariadení a napájačiek v revíri, celoročná starostlivosť a ochrana pred predátormi. Početnosť predátorov na poliach sa v uplynulých desaťročiach zvýšila, hoci u nás nepribudli nové druhy. Keď tie pôvodné, ako bocian či volavka, nenachádzajú dostatok prirodzenej potravy, vyhľadávajú ako korisť aj bažantie kurčatá.

Bocian dokáže na poliach výrazne redukovať mladých bažantov a zajacov.
Bocian dokáže na poliach výrazne redukovať mladých bažantov a zajacov.
Zdroj: TB

Veľkým predátorom malej zveri je takisto diviačia zver, ktorá sa rozšírila takmer do všetkých revírov.

Diviaky sa v oblastiach s chovom malej zveri považujú za zver škodlivú poľovníctvu
Diviaky sa v oblastiach s chovom malej zveri považujú za zver škodlivú poľovníctvu
Zdroj: Pavol Bukovan

Neúmerne narástla početnosť líšok. Hoci sa lov líšok takmer každoročne zvyšuje, nestačí to na tlmenie ich populácie.

Líška v revíroch s intenzívnym chovom voľne žijúcich bažantov je nežiadúca.
Líška v revíroch s intenzívnym chovom voľne žijúcich bažantov je nežiadúca.
Zdroj: Pavol Bukovan

Pokračovanie na nasledujúcej strane