TASR o tom informoval hovorca NLC Ján Lichý s tým, že školenia sa týkajú oblasti spôsobilosti odborných lesných hospodárov a aj činností spojených s nakladaním s lesným reprodukčným materiálom.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: profimedia.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schvaľuje projekty školení držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (OLH) a tiež školení na činnosti spojené s lesným reprodukčným materiálom (LRM). Tieto školenia na základe ministerského poverenia robí zvolenské lesnícke centrum. "Držitelia uvedených osvedčení sú povinní sa školení zúčastňovať v päťročných cykloch," spomenul hovorca.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Milan Kapusta

Ako dodal, každý rok vyškolí centrum v rámci portfólia svojich vzdelávacích aktivít viac ako tisíc účastníkov. V tomto roku obsah povinného vzdelávania pre OLH doplnili o aktuálne témy obhospodarovania lesov a pozitívneho zviditeľňovania lesníctva v očiach verejnosti.

Ilustračné video (Ska dron): Jelenia zver v zime, pohľad z dronu

Školenia boli počas celého novembra tohto roka. "Z celkového počtu pozvaných účastníkov na preškolenie LRM sa online formy zúčastnilo skoro 70 percent a pri OLH viac ako 50 percent držiteľov," zhrnul hovorca. Doplnil, že účastníci sa zapájali do diskusií a kládli lektorom otázky presne tak, ako sú zvyknutí na prezenčných formách školení.

"Aj na základe týchto skúseností plánuje lesnícke centrum v rámci vzdelávacích aktivít stabilne zaviesť a ponúkať aj ich online formy," ukončil J. Lichý.