Informovala o tom Anežka Šrojta Hrdá, hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Pripomenula, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo koncom roka 2020 do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Z odborného posúdenia podľa nej vyplýva, že táto vyhláška vníma krajinu jednostranne, zdôrazňujúc priority ochrany prírody, avšak bez širšieho zváženia dosahov na ľudí, ktorí sú "skutočnými údržbármi vidieka a živiteľmi nás všetkých".

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Matej Kalina

Vyhláška podľa A. Šrojta Hrdej nielenže nepriaznivo ovplyvňuje chov hospodárskych zvierat a neprimerane zvyšuje náklady ich chovateľov, ale má viacero ďalších dosahov, ktoré zhoršujú prognózu vyľudňujúceho sa vidieka. To, že návrh vyhlášky má skutočne nemalé rezervy, dosvedčuje podľa nej aj fakt, že ju v procese doterajšieho schvaľovania sprevádza 301 pripomienok, z toho 189 zásadných.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Adam Simandel (FotoStory A.S.)

Zdôraznila, že MPRV SR vznieslo k vyhláške 55 zásadných pripomienok. Vedenie rezortu vylučuje nespravodlivo pripisovanú neochotu hľadať kompromisné riešenia, naopak je presvedčené, že pretrvávanie nesúladu pri takýchto dôležitých legislatívnych materiáloch by bolo zlyhaním odborného i politického partnerstva, na ktoré by najviac doplatili gazdovia polí a lesov.

(Pokračovanbie na 2. strane)