Chovatelia z týchto regiónov majú totiž už niekoľko týždňov výrazne sťažený predaj svojich zdravých ošípaných a mäsa z neho. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Zdôraznila, že od 20. augusta platí podľa mimoriadneho núdzového opatrenia povinnosť umiestňovať na bravčovom mäse špeciálnu štvorcovú pečiatku, ktorá hovorí o pôvode zdravého bravčového mäsa a zdravých ošípaných z infikovaných oblastí východného Slovenska. Výrobky označené štvorcovou pečiatku musia byť umiestňované výlučne na slovenskom trhu. K dnešnému dňu môžu ošípané z infikovaných oblastí pre nákazu AMO porážať len dva bitúnky, ktoré majú certifikáciu. Oba sa nachádzajú v okrese Trebišov.

Upozornila, že takýto prísny režim už niekoľko týždňov robí výrazné problémy slovenským chovateľom ošípaných. Nielenže majú obmedzené možnosti, kde porážať zdravé ošípané. Predsudky spotrebiteľov voči mäsu označeného štvorcovou pečiatkou, hoci je jeho 100-percentná bezpečnosť potvrdená veterinármi, však ešte viac znižujú záujem o zdravé slovenské bravčové mäso, pochádzajúce z východu Slovenska.