Od júla 2019 sa na Slovensku vyskytlo 39 prípadov afrického moru ošípaných u diviačej zveri  a 11 prípadov v chovoch domácich ošípaných  (v okresoch Trebišov, Michalovce a najnovšie v okrese Košice-okolie). Situácia za hranicami Slovenska je však oveľa horšia, naďalej pribúdajú nové prípady a rozširuje sa areál výskytu. V zahraničí evidujú takmer 8000 pozitívnych nálezov len v roku 2019!

Najväčším rizikom šírenia nákazy je prostredníctvom voľne žijúcej diviačej zveri. Na území SR preto prebieha intenzívny lov diviačej zveri s cieľom obmedziť stavy diviačej zveri a tým minimalizovať šírenie AMO do ďalších oblastí Slovenska.  Spolupráca s poľovníkmi je na dobrej úrovni, rovnako, ako plnenie opatrení. Od začiatku sezóny poľovníci znížili stavy diviačej zveri už o viac ako 65 815 kusov , čo je oproti minulému roku viac o 14 846 diviakov. Nakoľko je šírenie AMO, v porovnaní s okolitými krajinami a s ohľadom na charakter tejto nákazy napriek tomu minimálne, opätovne môžeme konštatovať, že zvolené veterinárne opatrenia sú efektívne. 

 Agrorezort preto podáva poľovníkom pomocnú ruku v podobe chladiarenských zariadení za účelom realizácie nariadených veterinárnych opatrení. Vďaka chladiacim boxom je poľovníkom reálne umožnená zvýšená intenzita lovu diviačej zveri a túto zver môžu aj bezpečne uchovávať a manipulovať s ňou do ukončenia laboratórneho vyšetrenia. Distribúcia chladiacich boxov prebieha od augusta 2019. Za tento krátky čas MPRV SR umiestnilo v poľovných revíroch na území Slovenska už viac ako 550 chladiarenských zariadení. 

Šťastie praje len pripraveným a preto robíme všetko preto, aby sme boli o krok pred africkým morom ošípaných a aby nás prípadný výskyt AMO kdekoľvek na území Slovenska nezaskočil. 

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR