Korzár získal od poľovníkov informáciu, že telo tohtoročného, asi 4-kilogramového mláďaťa, sa našlo v lokalite Čičky (susedí so Sídliskom KVP), ktorá spadá do poľovného revíru Črmeľ, Mestských lesov Košice. Majú prakticky stopercentnú istotu, že infikovaná bude aj matka i súrodenci diviačika, čo vyvoláva obavy z rýchleho šírenia AMO.

Foto
Foto
Zdroj: Erika Janíková

 Ak sa toto ochorenie objaví v domácom chove, celý sa likviduje. Vlani napríklad museli utratiť všetkých 160 ošípaných v obciach Strážne i Veľký Kamenec (okres Trebišov). Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor prišiel po marcovom masívnom náleze zdochlín diviakov s razantným krokom - v zmysle zákona o lesoch vydal až do odvolania zákaz využívania niektorých lesov verejnosťou.

„Najväčším nebezpečenstvom je, že ľudia zanesú vírus do obcí a môžu sa nakaziť chovy ošípaných, čo by bola katastrofa,“ vysvetlil vtedy dôvody vedúci odboru Gabriel Vukušič. Zákaz vstupu, ktorý trvá doteraz, sa týka lesných pozemkov a poľovných revírov v katastrálnych územiach obcí Trstené pri Hornáde, Skároš, Rákoš, Ždaňa, Vyšná Myšľa, Ruskov, Slančík, Slanec, Nový Salaš, Slanská Huta a Kalša. Policajný zbor, lesná a poľovná stráž kontrolujú dodržiavanie tohto zákazu. Jeho porušenie je priestupkom, za ktorý hrozí sankcia až vo výške 3 320 eur.

Zdroj: kosice.korzar