Práve v poľných a zmiešaných revíroch dosahuje najvyššiu početnosť aj hustotu. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia bývalo na území Trebišovského okresu v letnom období 35- až 40-tisíc jarabíc. Dnes ich tu narátame sotva 35 – 40. Na jednej spoločnej poľovačke ulovili dvadsiati poľovníci kedysi päťsto zajacov, ale napríklad za rok 2018 sa v celom okrese ulovilo 346 kusov.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Matúš Rajský

Voľne žijúcich bažantov sa lovilo okolo osemtisíc, no v roku 2018 ich bolo na slávnostných výradoch necelých deväťsto. Na poliach ste v lete bežne počuli hlas prepelice či škovránka, čo je v súčasnosti vzácnosť. Dnes máme v poľných biotopoch diviaky, množstvo líšok, jazvecov, psíkov medvedíkovitých, ktoré v minulosti reguloval vírus besnoty, pribúda šakal a všetky európske druhy pernatých dravcov. Zato niet malej pernatej zveri, ktorá po stáročia zabezpečovala biologickú ochranu poľnohospodárskych kultúr.

Autor článku: Prof. Ing. JURAJ CIBEREJ, CSc.

Celý článok si prečítajte v Poľovníctve a rybárstve 11/2019