Výstava sa venuje aj drevnému opálu, ktorý vznikol impregnáciou dreva roztokom kyseliny kremičitej. Vznik drevných opálov úzko súvisí s vulkanizmom, ktorý prebiehal na Slovensku v období treťohôr. Stratené pralesy prezentujú takisto vznik a vývoj rastlín, od prvých suchozemských z obdobia silúru až po súčasnosť.
Vystavované exponáty pochádzajú zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Výstava Stratené pralesy potrvá od 7. februára do 27. marca v priestoroch Záhorského múza v Skalici.

Zdroj: TASR