„Vystavované exponáty sú dôkazom premeny a prispôsobovania sa rastlín v procese evolúcie na našej planéte, ktorá neustále prebieha aj v súčasnom období. Výstava je aj vhodnou metodickou pomôckou pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl,“ uviedol autor výstavy Tomáš Mlynský z Balneologického múzea Piešťany.

Foto
Foto
Zdroj: Záhorské múzeum v Skalici

Časť výstavy je venovaná skamenenej živici dávnych stromov - jantáru. „Návštevník sa dozvie, ako vznikol, aké má vlastnosti a kde sa nachádzajú jeho najznámejšie náleziská. Jantár často obsahuje fosílne organické zvyšky, najčastejšie hmyz, rastliny a aj vzácne stavovce,“ doplnil T. Mlynský.

(Pokračovanie na 2. strane)