Na súťaži sa zúčastní 51 družstiev. Sektory sa nachádzajú na brehoch celej VN Zemplínska Šírava. Družstvá lovia vo veľkých vzdialenostiach, preto si dovoľujeme upozorniť rybársku verejnosť, že počas vyššie uvedených dní je zakázané lovenie rýb na vodnej ploche z člna a zákaz lovu s vábničkou.

Lov rýb pre členov SRZ je možný z brehu v úsekoch Medvedia hora, Vojenská zotavovňa, Rybárik, Mólo Hôrka, Vpustný kanál po oboch stranách, Mlyn. Ako organizátori pretekov, ktoré organizujeme spolu so SRZ – Rada, Žilina podľa §

20 ods. 3 zákona č. 216/2018 Z.z.: „Užívateľ môže loviacim, ktorí nie sú účastníkmi pretekov, počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru lov rýb obmedziť alebo zakázať.“

zemplínsky kapor
zemplínsky kapor
Zdroj: srz

Zdroj: www.srzrada.sk