Na riečke Litava zaznamenali výskyt až štyroch druhov rýb európskeho významu, z ktorých dva možno klasifikovať ako ohrozené. Podľa hydrobiológa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Juraja Hajdú okrem iných bežných druhov rýb, ako sú jalce, podustvy, mreny, hrúzy, čereble či plosky, pri výskume zaznamenali aj výskyt kriticky ohrozeného hrúza Kesslerovho a pĺža vrchovského „Prekvapil nás i výskyt lopatky dúhovej, ktorá na rozmnožovanie využíva plášťovú dutinu lastúrnika - korýtka riečneho. Prítomnosť vzácneho lastúrnika v tejto lokalite okrem lopatiek prezradili aj jeho schránky, ktoré sme pozorovali na dne toku,“ priblížil J. Hajdú.

ZAVEDÚ PRAVIDELNÝ MONITORING
Podľa odborníkov je výskyt týchto chránených druhov rýb v danej lokalite prekvapením aj preto, že na niektorých úsekoch povodia Litavy došlo počas zimy k havarijnému znečisteniu, ktoré malo za následok úhyn rýb. ŠOP plánuje túto rieku zaradiť medzi pravidelne monitorované lokality. Prieskum realizovala ŠOP začiatkom júna v spolupráci s výskumníkmi Katedry ekológie Prešovskej univerzity a odborným pracovníkom Slovenského rybárskeho zväzu - Rady Žilina.

Zdroj: TASR