Tento piaty prípad zaevidovali v obec Svätá Mária, časť Pavlovo. V chove 8 kusov ošípaných jedna uhynula a vyšetrením bola diagnostikovaná prítomnosť vírusu AMO. Miesto výskytu je v rámci už vytýčeného ochranného pásma týkajúceho sa predchádzajúcich potvrdených ohnísk. V danej obci prebehne utratenie ošípaných ako v ohnisku tak v kontaktných chovoch, uvádza sa na www.svps.sk.  

AMO na Slovensku
AMO na Slovensku
Zdroj: SPK