Foto
Foto
Zdroj: TASR

Vstup na podujatie bude možný len na základe registrácie na obecnom úrade v Badíne. Ako pre TASR uviedla Miriam Turayová zo Správy Chránenej krajinnej oblasti - biosférickej rezervácie Poľana, registráciu môžu záujemcovia realizovať iba od 1. do 11. októbra, a to osobne, telefonicky či e-mailom do naplnenia prípustnej kapacity, ktorá je 80 osôb. Pripravené sú pri tom dva vstupy (o 9.00 h a o 11.00 h) s maximálnym počtom 40 osôb.

(Pokračovanie na 2. strane)