Zároveň SRZ oznamuje,  že na základe požiadavky zhotoviteľa aktuálne realizovaného rybovodu (spoločnosti Váhostav, a.s.) bude z dôvodu potreby dokončenia realizácie vtokového objektu a napojenia hydroizolácie na vtokový objekt hladina v haťovej zdrži na kóte 173,00 m n. m. udržiavaná do 31.7.2019.