Oficiálny životopis Martina Fecka a Jána Mičovského, nového šéfa agrorezortu, uverejníme po ich zverejnení na webovom sídle ministerstva.

Zdroj: poľnoinfo.sk