Informoval o tom hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. „Ide o každoročný jarný úhyn tolstolobika, ktorý v našich vodách nemá prirodzeného predátora. Hynie tak na starobu,“ konkretizoval M. Bocák s tým, že tohto roku zaznamenali 12 uhynutých jedincov. Dodal, že komplexný odlov rýb z nádrže, ktorý bol plánovaný na marec, musel byť pre pandémiu nového koronavírusu odložený a súčasné klimatické podmienky už naň nie sú vhodné. „Z tohto dôvodu bol presunutý na jeseň,“ avizoval.
Vodná stavba Ružiná bola vybudovaná v rokoch 1969 až 1973, do trvalej prevádzky ju uviedli v roku 1974. Účelom priehrady s rozlohou 170 hektárov a celkovým objemom viac ako 15 miliónov kubických metrov je sploštenie povodňovej vlny, vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku, akumulácia vody na zabezpečenie povrchovej vody pre priemysel a poľnohospodárstvo, ale aj využitie hydroenergetického potenciálu v malej vodnej elektrárni, či rekreácia a rybárstvo.

Zdroj: TASR