Podľa slov Ľubici Miľanovej, riaditeľky Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, ktoré patrí do organizačnej štruktúry LESY SR, š.p. a spravuje projekt významných lesníckych miest, spájaných s bohatou históriou lesníctva u nás, je vytypovaných zatiaľ 84 lokalít, ktoré sú postupne popularizované a vyhlasované za významné lesnícke miesta.

Z výstavy poľovníckych trofejí v Betliari
Z výstavy poľovníckych trofejí v Betliari
Zdroj: Jozef Marko

Vyhlásenie nového významného lesníckeho miesta sa konalo v rámci poľovníckych dní, organizovaných najmä Odštepným závodom Rožňava LESY SR, š.p.  ktoré v tomto roku nesú meno Gejzu I. Andrássyho. Bol to významný cestovateľ, úspešný podnikateľ, politik a športovec. Veľmi rád poľoval a v Betliari organizoval poľovačky. Pokračoval v rozširovaní zvernice, ktorú v Betliari založil jeho otec gróf Emanuel I. Andrássy pre jeleniu, danieliu a muflóniu zver v roku 1885. Jej základ tvorilo šestnásť jeleníc a päť jeleňov privezených zo Zemplína. Počas druhej svetovej vojny zvernica zanikla, ale štátne lesy ju na tomto mieste obnovili ešte v roku 1967. V rokoch 2003 – 2005 prešla vďaka š.p. LESY SR rozsiahlou rekonštrukciou a bola do nej dovezená kvalitná jelenia zver spod Poľany aj z Polonín. Vďaka nej bol v roku 2014 odlovený po viac ako sto rokoch prvý jeleň so zlatou medailou za bodové ohodnotenie trofeje. Súčasný rekord jelenej trofeje z tejto zvernice je 232 bodov podľa C.I.C.

Zdroj: www.lesmedium.sk