Informácia pre držiteľov poľovných lístkov, ktorým končí platnosť k 31.12.2021 aby si nezabudli najneskôr 30 dní pred ukončením platnosti podali žiadosť na jeho predĺženie.

Potrebné dokumenty pre vydanie - predĺženie PL nájdete TU!

Zdroj: SPK