Cieľom podujatia je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty nášho zeleného dedičstva a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany. Podujatie má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti. Dôležitým kritériom účasti je najmä zodpovedná starostlivosť vlastníka o jeho park či záhradu.
Pozývame Vás na Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorý sa bude v tomto roku konať aj v záhrade Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pri historickej budove múzea Školská 4, v termíne 1. – 2. júna 2019, v čase od 11.00 do 17.00 hod.
V rámci programu podujatia bude pripravená lektorovaná prehliadka záhrady múzea vrátane informácií o histórii záhrady a budovy múzea, koncepcii tvorby záhrady, zásadách starostlivosti, ošetrovania a údržby porastov a tiež o technických prvkoch záhrady. A keďže 1. jún patrí deťom, pripravili sme pre nich stanovištia, na ktorých sa budú môcť hravou formou zoznámiť s liečivými bylinami, spevavcami v našej záhrade i horninami Slovenska.  
Podstatným prvkom prezentácie záhrady sú ukážky vybraných biotopov európskeho významu, na ktorých ochranu slúžia územia európskeho významu ako súčasť sústavy NATURA 2000. Vybrané boli biotopy a druhy, ktoré možno trvalo prezentovať v špecifických ekologických podmienkach tohto stanovišťa a to aj s ohľadom na priestorové možnosti nášho areálu. Súčasťou areálu je aj geopark s ukážkami najvýznamnejších hornín Slovenska a terasová záhrada prezentujúca rôzne druhy horskej a vysokohorskej flóry.
V rámci služieb počas podujatia Vám ponúkame možnosť parkovania, možnosť vstupu so psom, detské ihrisko, WC, bezbariérový prístup a občerstvenie.

pozvánka
pozvánka
Zdroj: http://www.smopaj.sk

Zdroj: http://www.smopaj.sk