Cieľom tohto programu je zvýšiť záujem detí o prírodovedné pozorovania  a získanie nových poznatkov cez pozorovanie života bociana. Žiaci v rámci programu sledujú vybrané bocianie hniezdo a život bocianov od príletu na jar až po ich odchod do teplých krajín koncom leta. Svoje pozorovania si zapisujú, dokumentujú a vo forme plagátu – Žiadosti bociana bieleho o prechodný pobyt prezentujú všetky zistené poznatky. Zároveň sa môžu zapojiť do výtvarnej súťaže stvárňujúcej bociana bieleho z ich pohľadu. Oči detí vidia často viac detailov a v spojení s ich fantáziou vznikajú jedinečné, humorné, proste fantastické diela.

pozvánka
pozvánka
Zdroj: http://npslovenskykras.sopsr.sk/

Tohtoročné vyhodnotenie programu sa konalo začiatkom týždňa v Gemerskej knižnici P. Dobšinského v Rožňave. Za prítomnosti žiakov a ich koordinátorov zo šiestich zapojených škôl a hosťa RNDr. Miroslava Fulína zástupcu  ZO SZOPK Bocian sa ocenil najkrajší plagát a 5 najlepších výtvarných prác vecnými cenami. Kolektív žiakov zo ZŠ Dobšiná za najkrajší plagát získal aj exkurziu do Národného parku Slovenský kras.