Medzi vydanými opatreniami RVPS v Liptovskom Mikuláši je zákaz konzumácie boleňa dravého z tohto rybárskeho revíru ako aj jeho lov výlučne spôsobom „chyť a pusť“.